Stowarzyszenie Nasza Gmina  Projekty  |   O Stowarzyszeniu  

WŁOŚCIEJEWKI. Ślady zmian

4. edycja pleneru fotograficznego
w gminie Książ Wielkopolski
30 kwietnia - 1 maja 2016


Szczegóły: wlosciejewki.gminaksiaz.pl

Plener adresowany jest do miłośników fotografii: doświadczonych fotografów i amatorów oraz osób pragnących rozpocząć przygodę z tą dziedziną sztuki. W latach poprzednich spotkania fotografów odbywały się w przestrzeni Książa, ale już w roku ubiegłym wyruszono poza miasto, a celem wędrówek z aparatem była wieś Gogolewo.

W tym roku plener odbędzie się we Włościejewkach.
Fotografów interesować będzie proces przeistoczenia wsi od czasów pegeerowskich do jej obecnego stanu. Głównodowodząca: Marlena Grewling

WIEŚ KULTURALNA

Od września do listopada 2015 Fundacja Bez Nazwy realizowała na terenie naszej gminy projekt WIEŚ KULTURALNA. Nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem zdarzeń.

Celem projektu było stworzenie kompleksowej oferty kulturalnej w zakresie sztuk wizualnych, filmu, muzyk i teatru dla mieszkańców gminy Książ Wielkopolski. Planowane wydarzenia odbyły się będą w gospodarstwie mieszkającego na stałe w Charłubiu artysty Bohdana Kaczmarka i siedzibie Stowarzyszenia oraz szkołach i świetlicach na terenie gminy.

WZORY HAFTU REGIONALNEGO

W sierpniu 2015 wydaliśmy broszurę prezentującą unikatowe wzory tradycyjnego haftu z terenów Kiełczynka, Zakrzewa i Zakrzewic, oryginalnie służące zdobieniu kobiecych czepców.
Wzory skolekcjonowała pani Danuta Merczyńska, nauczycielka i organizatorka życia społecznego w Książu w latach 1961-1979.
Więcej...

POCZTÓWKI

Widokówki z Książa Wielkopolskiego i z innych miejscowości naszej gminy były przez wiele lat towarem nieosiągalnym. Postanowilismy wypełnić tę lukę i wydaliśmy sześć wzorów pocztówek. Są do kupienia w Książu: w księgarni na rynku i w kiosku na ul. Jana Pawła II. Próbujemy pokonać uciążliwą procedurę wprowadzenia pocztowek do sprzedaży na naszej poczcie.
Więcej...

OPINIA nt. Rocznego programu współpracy...

Co roku rada miejska uchwala Roczny program współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016. Zanim jednak to się stanie, burmistrz ma obowiązek zebrać opinię organizacji pozarządowych o projekcie owego programu.

Szczegóły: BIP Gmina Książ Wielkopolski

Nasza opinia: NG_opinia_RocznyProgramWsp.pdf
(C)Stowarzyszenie Nasza Gmina, Charłub 2015-2016. All Rights Reserved

Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.com

gir@ffe