Stowarzyszenie Nasza Gmina  Projekty  |   O Stowarzyszeniu  
PROJEKTY
REALIZACJE PERMANENTNE:
WIR Książ Wielkopolski
O WIR - co tu gadać. Odwiedź nasze wirtualne muzeum i sam się przekonaj. Zapraszamy!
Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Plexus of Infinity
Plexus of Infinity to niezależna wytwórnia internetowa z Bydgoszczy. Jej głównym celem jest zrzeszanie oraz wspieranie młodych artystów, którzy pomimo wielu prób nie mogą trafić do większego grona odbiorców. Nie interesują nas podziały gatunkowe. Stawiamy na swoisty eklektyzm muzyczny.
Wśród grona twórców związanych z wytwórnią znajdują się reprezentanci różnych stylistyk muzycznych m. in. rock, hip-hop, elektronika czy jazz. To co łączy nas ponad podziałami estetycznym to szczera miłość do muzyki, tworzenia i uświadamiania otoczenia.
Staramy się robić coś więcej niż tylko wydawać muzykę. Staramy się dotrzeć do ludzi i pokazać im, że muzyka przede wszystkim łączy.
Plexus of Infinity
"Splot Nieskończoności"
"Splot Nieskończoności" to niezależny dwumiesięcznik kulturalny. Jego głównym celem jest promowanie młodych twórców oraz przekazywanie informacji na temat bydgoskiej kultury. W każdym wydaniu znaleźć można trochę literatury, trochę nauki, a także informacje o bieżących wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy. Miesięcznik jest darmowy, tak wersja elektorniczna PDF jak papierowa.
"Splot Nieskończoności"

Funkcjonuje także BLOG → Splot Nieskończoności
PROJEKTY NOWE:
Cmentarz żydowski w Książu
marzec 2019
Stowarzyszenie nasze, działając w zgodzie ze swym statutem i realizując konsekwentnie program ochrony lokalnego dziedzictwa, w marcu tego roku ocaliło od zniszczenia niemal 100 fragmentów macew, odkrytych podczas remontu nawierzchni na terenie położonym w Książu. Macewy pochodzą z żydowskiego cmentarza, który został zlikwidowany przez Niemców podczas hitlerowskiej okupacji. Zostały potłuczone i wykorzystane jako materiał budowlany przy ówczesnych remontach chodników. Teren zlikwidowanego cmentarza żydowskiego dzisiaj jest fragmentem działki Lasów Państwowych leżącej na północ od miasta Książ.

Skala odkrycia jest tak duża, że postanowiliśmy uruchomić projekt stworzenia lapidarium na terenie dawnego cmentarza. Współpracujemy w tym zakresie z Panią Alicją Kobus, Przewodniczącą Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu oraz z Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu i z Nadleśnictwem Jarocin. Koordynatorem projektu z ramienia naszego Stowarzyszenia jest Tomasz Jankowski.

Społeczność żydowska w Książu liczyła w różnych okresach od 20 do 30% mieszkańców miasta. Pierwsze wzmianki o tutejszych Żydach pochodzą z XVII wieku. Książ jest jedynym miastem powiatu śremskiego, w którym znajdowała się szkoła żydowska. Była tu także synagoga i mykwa (co też jest unikatowe w naszym powiecie). Warto też pamiętać, że w Książu urodził się najsłynniejszy badacz historii Żydów Heinrich Graetz – to nazwisko jest znane na całym świecie.
Ostatni Żydzi wyprowadzili się z Książa na początku lat 20. XX wieku, tuż po przyłączeniu Wielkopolski do odrodzonej II Rzeczypospolitej Polskiej. W 1921 roku wystawiono na licytację budynek opustoszałej synagogi. Jedyną materialną pamiątką po ksiąskich Żydach był cmentarz, który zlikwidowali hitlerowcy, działając w zgodzie ze swym haniebnym programem zagłady Żydów.

Więcej informacji.
PROJEKTY ZREALIZOWANE:
Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej
maj 2018
Wydaliśmy album: Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej.
Autorzy: Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek.

Książka prezentuje 279 powstańców wielkopolskich, przypisanych z urodzenia lub późniejszego zamieszkania do gminy Książ Wielkopolski, w tym 199 biogramów, w większości opatrzonych portretami. Wydawnictwo otwiera esej Ziemia Ksiąska w Wielkiej Historii będący opowieścią o czasach utraconej niepodległości 1794-1918, o walce i pracy organicznej mieszkańców Ziemi Ksiąskiej, o udziale pokoleń w ostatecznym zwycięstwie 1919 roku. W części albumowej, na 64 stronach prezentowane są archiwalne fotografie i dokumenty. Na wyklejkach umieszczono mapki ze szlakiem bojowym 6 i 11 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 1919-1921.
Wydawnictwo współfinasował Samorząd Gminy Książ Wielkopolski.

Album ma format 22 x 32 cm, 192 strony, zadruk kolorowy na papierze kredowym, oprawa twarda, szyta.
ISBN 978-83-942684-4-2
Cena: 100 zł za egzemplarz.

Stowarzyszenie nie dysponuje już egzemplarzami do sprzedaży, ale w przygotowaniu jest wydanie drugie - poprawione i rozszerzone.

Zobacz Śremski Panteon Niepodleglości przygotowany przez nas dla całego powiatu sremskiego.
Pastor z Vejlby
28 lipca 2017
Wydaliśmy książkę: Steen Stensen Blicher Pastor z Vejlby.
Jest to pierwsza w historii literatury fikcja kryminalna!
Opowiadanie, oryginalnie w języku duńskim, pierwszy raz ukazało się drukiem w 1829 roku. Na język polski przełożyła Katarzyna Gwincińska.
Książkę można kupić w wersji papierowej i w formie e-booka.
Szczegóły...
Wystawa robocza w Chwałkowie Kościelnym
11 grudnia 2016
W sali Koła Emerytów w Chwałkowie Kościelnym zorganizowaliśmy wystawę fotografii i dokumentów związanych z historią wsi. Wystawa miała charakter roboczy, ponieważ jej istotą była rozmowa z mieszkańcami o prezentowanych pamiątkach. Naszym celem było uzupełnienie informacji o posiadanych przez nas archiwaliach, a także pozyskanie kolejnych - z rodzinnych archiwów.
Wystawę odwiedziło ponad 100 osób. Goście zjechali nawet ze Śremu, Jarocina i Poznania.
Model wystawy roboczej postanowiliśmy powielać w innych wsiach. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Dziękujemy wszystkim przybyłym!
Wystawa haftu dokumentalnego TKANINA z KSIĄŻA
9-31 października 2016
Wystawa była prezentowana w październiku 2016 roku w Muzeum Śremskim.
Tkanina z Książa to inspirowany Tkaniną z Bayeux cykl wyhaftowanych w powiększeniu, archiwalnych fotografii życia codziennego mieszkańców gminy Książ Wielkopolski. To spotkanie pełnego pasji, męskiego przeważnie, zainteresowania lokalną historią z kobiecym rękodziełem. Z poczucia wspólnoty – tak przeszłości jak aktu tworzenia – powstał artefakt uniwersalny, o niezwykłej sile wyrazu i dużym ładunku emocji.

Tkanina z Książa liczyła w chwili wystawy łącznie 8,5 metra. Ale to nie koniec. Wyszywamy kolejne obrazy.
WŁOŚCIEJEWKI. Ślady zmian
30 kwietnia - 1 maja 2016
4. edycja pleneru fotograficznego w gminie Książ Wielkopolski
Szczegóły: wlosciejewki.gminaksiaz.pl

Plener adresowany jest do miłośników fotografii: doświadczonych fotografów i amatorów oraz osób pragnących rozpocząć przygodę z tą dziedziną sztuki. W latach poprzednich spotkania fotografów odbywały się w przestrzeni Książa, ale już w roku ubiegłym wyruszono poza miasto, a celem wędrówek z aparatem była wieś Gogolewo.

W tym roku plener odbył się we Włościejewkach.
Fotografów interesować będzie proces przeistoczenia wsi od czasów pegeerowskich do jej obecnego stanu.
Głównodowodząca: Marlena Grewling
OPINIA nt. Rocznego programu współpracy...
listopad 2015
Co roku rada miejska uchwala Roczny program współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016. Zanim jednak to się stanie, burmistrz ma obowiązek zebrać opinie organizacji pozarządowych o projekcie owego programu.

Szczegóły: BIP Gmina Książ Wielkopolski

Nasza opinia: NG_opinia_RocznyProgramWsp.pdf
WIEŚ KULTURALNA
wrzesień-listopad 2015
Od września do listopada 2015 Fundacja Bez Nazwy realizowała na terenie naszej gminy projekt WIEŚ KULTURALNA. Nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem zdarzeń.

Celem projektu było stworzenie kompleksowej oferty kulturalnej w zakresie sztuk wizualnych, filmu, muzyk i teatru dla mieszkańców gminy Książ Wielkopolski. Planowane wydarzenia odbyły się bądź w gospodarstwie mieszkającego na stałe w Charłubiu artysty Bohdana Kaczmarka i siedzibie Stowarzyszenia oraz szkołach i świetlicach na terenie gminy.
WZORY HAFTU REGIONALNEGO
sierpień 2015
W sierpniu 2015 wydaliśmy broszurę prezentującą unikatowe wzory tradycyjnego haftu z terenów Kiełczynka, Zakrzewa i Zakrzewic, oryginalnie służące zdobieniu kobiecych czepców.

Wzory skolekcjonowała pani Danuta Merczyńska, nauczycielka i organizatorka życia społecznego w Książu w latach 1961-1979.
Więcej...
POCZTÓWKI
lipiec 2015
Widokówki z Książa Wielkopolskiego i z innych miejscowości naszej gminy były przez wiele lat towarem nieosiągalnym. Postanowilismy wypełnić tę lukę i wydaliśmy sześć wzorów pocztówek. Są do kupienia w Książu: w księgarni na rynku i w kiosku na ul. Jana Pawła II.
Więcej...
(C)Stowarzyszenie Nasza Gmina, Charłub 2015--2024. All Rights Reserved
Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.com

gir@ffe