Stowarzyszenie Nasza Gmina  Projekty  |   O Stowarzyszeniu  
O STOWARZYSZENIU
O STOWARZYSZENIU
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Katarzyna Gwincińska
Sekretarz Bohdan Kaczmarek
Skarbnik Tomasz Jankowski
Członek Damian Szulc

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Tomasz Mazurczak
Członek Marlena Grewling
Członek Grzegorz Cebulski

Statut Stowarzyszenia Nasza Gmina [pdf]

Facebook: WIRStach Wichura

FORMALNIE:
KRS 0000563140 • NIP 7851799981 • REGON 361784252
Konto: PKO BP 09 1020 4160 0000 2202 0176 6534
CELE
Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiane podnoszenie standardów życia społeczno-kulturalnego w gminie Książ Wielkopolski oraz w całym powiecie śremskim i w innych miejscach w Polsce, gdzie aktywnie działają nasi członkowie.
W szczególności m.in.:
  • Animacja kultury i wspieranie twórczości.
  • Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej.
  • Ochrona lokalnego dziedzictwa i badanie lokalnej historii.
  • Promocja gminy, powiatu i Wielkopolski.
  • Animacja działań służących rozwojowi poszczególnych wsi i całej gminy.
  • Wymiana społeczno-kulturalna na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
KONTAKT
Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski
tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.com
(C)Stowarzyszenie Nasza Gmina, Charłub 2015-2017. All Rights Reserved

Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.com

gir@ffe